מה תאחלו לעצמכם לשנה העברית החדשה?
שפע? בריאות? הצלחה? אהבה? לעבור מסך?
אולי הכל יחד?