הנה יום כיפור בפתח
וזאת הזדמנות טובה
לאחל לכם צום קל (לצמים)
וגמר חתימה טובה
שתיכתבו בספר החיים.